Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar finns upptagna i register hos olika kreditupplysningsföretag, så som SYNA. Dessa anmärkningar baseras på de uppgifter som registrerats av Kronofogden, i anslutning till deras arbete med betalningsförelägganden.

Verkan av inkassokrav

Ett inkassokrav leder aldrig till att en betalningsanmärkning registreras hos något kreditupplysningsföretag. Syftet med inkassokravet är däremot att tjäna som en sista varning. Betalas inte det belopp som fordras enligt kravet kan en betalningsanmärkning komma att bli följden, genom att ansökan om betalningsföreläggande inges till Kronofogden.

Privatperson

Först i samband med att Kronofogden, som följd av en tidigare ansökan, meddelar utslag i ett mål om betalningsföreläggande registreras en betalningsanmärkning för privatpersoner.

Företag

Redan då Kronofogden tar emot en ansökan om betalningsföreläggande registreras en betalningsanmärkning för företag.