Har du fått ett krav?

Har du fått ett kravbrev från ett annat inkassobolag än Betalningskontroll AB kan vi tyvärr inte hjälpa dig. Läs på brevet viket företag som har skickat fakturan och försök kontakta dem.
Om du har fått ett kravbrev från oss är det viktigt att betala skulden så fort som möjligt med det inbetalningskort du har fått från oss. Vi ser till att en fordran inte preskriberas. Desto längre du väntar med att betala desto större kan skulden bli och om du inte betalar kan det leda till en betalningsanmärkning.  Enligt inkassolagen kan kostnader så som påminnelseavgift och inkassoavgifter tas ut på obetalda fakturor.  Även om du inte har möjlighet att betala hela skulden idag är det viktigt att du kontaktar oss så att vi tillsammans kan nå en lösning. Du kan även kontakta oss om du vill avbryta rättsliga återgärder genom en uppgörelse med oss om amorteringsplan eller uppskov med utmätning.
 
Tänk på att det är vår uppgift att ge dig en möjlighet att kunna lösa din situation och bli skuldfri. 
 
Det finns möjlighet att ansöka om amortering om du har svårt att betala hela beloppet. Det innebär att vi kan kommer överens om en avbetalningsplan där du delar upp din betalning. Kom ihåg att detta formulär endast är en ansökan. Vi kontaktar dig och diskuterar möjliga lösningar.
 
Om du behöver lite extra tid för att kunna betala fakturan finns det även möjlighet att ansöka om anstånd i formuläret nedan. Vi återkommer till dig och meddelar om detta är möjligt. 
 
Om du har en saklig invändning mot kravet, till exempel att du inte fått det du beställt, kan du lämna en invändning i formuläret nedan. 
 
Olika kravtyper
I menyn till vänster kan du läsa mer om de olika typer av krav du kan ha fått och vad dessa innebär. Oavsett vilken typ av krav vi skickat till dig har de sin grund i en obetald fordran som vi fått i uppdrag att inkassera.