Inkassokrav

Har du fått ett inkassokrav uppmanar vi dig att senast inom åtta dagar enligt inkassokravet inbetala fordrat belopp eller skriftligen meddela oss eventuell invändning mot kravet. Om detta inte sker inom angiven tid riskerar du att ansökan om betalningsföreläggande alternativt ansökan om stämning inges till Kronofogden respektive tingsrätten. Detta kan innebära registrering i kreditupplysningsregister.