Betalningsanmaning

Har det företag du är ställföreträdare för blivit delgivet en betalningsanmaning innebär det att vi inom kort kan komma att ansöka om ert företags försättande i konkurs.

Kan inte ert företag omgående betala det fordrade beloppet uppmanar vi er att genast kontakta oss, eventuellt kan vi tillsammans lösa den uppkomna situationen och på så vis undvika en konkurs.