Våra inkassotjänster i korthet

Du kan välja ett av våra standarderbjudanden: -Premium -Budget - Normal - och bli kund direkt.
 
… med flexibilitet
Det finns flera sätt att lämna ärenden till oss. Enklast är att registrera uppgifterna på betalningskontroll.se – inga dokument behöver lämnas. Det går även att skicka en fakturakopia eller något annat fordringsbevis med e-post, fax eller post. För effektivare behandling erbjuds elektronisk registrering genom filöverföring. Varje registrerat ärende bekräftas med ett uppdragserkännande.
 
… med effektivitet
Om uppgifterna lämnas in före klockan 15.00 upprättas och skickas ett inkassokrav samma dag. På inkassokravet framgår förutom fordrat kapitalbelopp även en beräknad dröjsmålsränta, eventuell påminnelseavgift samt en kostnadsersättning*. Gäldenärens identitet kontrolleras så att namn och person-/organisationsnummer överensstämmer. Vid eventuell brevretur genomförs en adressökning för att kunna skicka ett nytt inkassokrav. Engagerade handläggare svarar på gäldenärens frågor och hjälper till med amorteringsuppgörelser – allt för att du som fordringsägare ska få betalt så snabbt som möjligt.
 
… med erfarenhet
Om vare sig betalning, överenskommelse om amortering eller invändning mot kravet har gjorts när tidsfristen löpt ut, genomförs en utredning om gäldenärens betalningsförmåga. Utifrån denna rekommenderas lämplig åtgärd. Den typiska åtgärden är en ansökan om betalningsföreläggande, men även andra åtgärder förekommer. Vi kontaktar er med förslag på åtgärd och inväntar ert medgivande. Samma dag som vi får ert godkännande inleds arbetet med åtgärden. Valet av åtgärd kan påverka såväl tidsåtgång, arvode och kostnadsrisk. Det finns även möjlighet att på förhand ange vilka åtgärder som vi vid behov självständigt kan vidta.
 
… i nära samarbete
För att upprätthålla effektivitet och rätt kvalitet i våra tjänster behövs goda former för hur samarbetet ska fungera. Det första steget är därför att teckna ett uppdragsavtal som beskriver de förmåner och åtaganden som vilar på vardera part. Det tillkommer inga avgifter vare sig i samband med upprättande av uppdragsavtal eller senare i form av årsavgifter.
 
Har du frågor eller vill diskutera en anpassad lösning för just dig eller ditt företag är du välkommen att kontakta oss för en genomgång av dina behov. För dig med många fakturor har vi exempelvis volymanpassade lösningar. Vi lämnar offert på en anpassad tjänst. 
 
 
Med vårt Premium erbjudande har du tillgång till alla våra tjänster och kan fritt välja åtgärder i samråd med oss. Med Premium tar vi emot alla typer av ärenden som avser fordringar. Premium kan vara billigast i längden men det kräver kunskap och ert engagemang.
Med vårt Budget erbjudande får du inkassotjänster med begränsad kostnadsrisk. Budget passar bra för fordringar som rör mindre belopp och när ni vill begränsa er kostnad till ett inkassokrav.
Med vårt Normal erbjudande får du inkassoåtgärder mot näringsidkare utan kostnadsrisk. Normal är vårt enklaste erbjudande och passar dig som är ovan vid inkasso och Kronofogden. Ni tar ingen kostnadsrisk och kan lämna in inkassoärenden utan kostnadströskel.
 
*Det vid varje tidpunkt gällande högsta tillåtna belopp som följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut