Synpunkter och klagomål

Vi försöker alltid att göra vårt yttersta för att handläggningen ska vara så korrekt som möjligt. Om det trots allt blir fel ber vi dig att kontakta oss.
 
Om du fått ett kravbrev från oss och har en invändning mot kravet kontaktar du oss här.
 
I formuläret nedan kan du som kund meddela oss om du har några synpunkter eller vill reklamera något i tjänsten. I formuläret kan du även lämna ett klagomål om du är missnöjd med vårt bemötande eller hanteringen av ärendet. Vår klagomålsansvarig hanterar alla klagomål och besvarar dem inom en vecka.