Betalningsbevakning

Med tjänsten Betalningsbevakning, bevakas och redovisas betalning automatiskt för samtliga av er utställda fakturor. För att implementera tjänsten krävs endast att ni på era fakturor anger Betalningskontroll AB:s plusgiro samt upplyser om att betalning hanteras av Betalningskontroll AB. Vid fakturering översänder ni era fakturor till oss.
 
Vi hanterar efter registrering alla betalningar från era kunder och redovisar medel till er. Efter förfallodagen skickar vi betalningspåminnelse, inkassokrav samt vidtar rättsliga åtgärder.