Anpassade tjänster

Om du har önskemål om speciella tjänster och har särskilda behov ber vi dig kontakta oss. Passar inte något av våra standarderbjudanden - Premium - BudgetNormal, kan vi kanske utveckla och anpassa ett speciellt offererat erbjudande. 
 
Exempel på sådana anpassade erbjudanden är Betalningsbevakning, Påminnelseservice och Volyminkasso. Filöverföring och OCR-redovisning är exemplel på andra anpassningar vi gör.