Långtidsbevakning

Vi har väl utvecklade rutiner som ser till att dina fodringar inte preskriberas och de blir betalda när gäldenaren fått ordning på sin ekonomi – utan kostnadsrisk för dig. 
 
Långtidsbevakning är en tjänst vi utför i ärenden där varken frivilliga åtgärder eller tvingande rättsliga åtgärder har gett resultat. Har Kronofogden nyligen utrett gäldenärens betalningsförmåga och konstaterat att utmätningsbara tillgångar saknas överför vi ärendet till Långtidsbevakning. Tjänsten innebär att vi ser till att fordran inte preskriberas. Vi skickar regelbundet krav till gäldenären och när det finns betalningsförmåga vidtar vi rättsliga och exekutiva åtgärder samt träffar uppgörelse om betalning. Provision uppgår till 50 % på inkasserade belopp, mervärdeskatt tillkommer. Om vi inte får resultat kostar långtidsbevakning inte något för dig.