Delgivning

Vi hjälper till med delgivningar i hela värden. Genom vårt internationella samarbete med oberoende inkassobyråer utanför Sverige kan vi vanligtvis ombesörja delgivningar var som helst.

Vi begär att få utföra egen delgivning för att påskynda processen i hyresärende samt i ärende där myndighetens egna delgivningsförsök inte gett resultat. 

Betalningsanmaning enligt konkurslagen delger vi alltid själva. Vi kan också delge uppsägning av avtal eller andra handlingar.