Affärsjuridik

Om det uppkommer en tvist i ditt ärende är vi väl förberedda. Vi försöker i första hand lösa tvisten på frivillig väg. Om tvisten inte kan lösas på frivillig väg hjälper vi dig att få tvisten prövad i domstol. Betalningskontroll AB har stor erfarenhet av tvistemålshantering och en erfaren jurist till förfogande.

  • Vi kan hjälpa till i alla ärenden som grundar sig i en fordran.
  • Vi handlägger ordinära och förenklade tvister.
  • I förenklade tvister kan vi som ett alternativ till timtaxa erbjuda provisionsarvode. 
  • Vi handlägger konkursansökan dels efter betalningsanmaning enligt konkurslagen och efter utredningsrapport samt bevakar fordran i konkurs.
  • Vi hjälper till i förlikningsdiskussioner, skriver förlikningsavtal och borgensavtal.