Konkursansökan

I vissa fall kan en betalningsanmaning enligt konkurslagen vara en verkningsfull åtgärd. En sådan som delgetts på ett korrekt sätt och därefter lämnats utan åtgärd av gäldenären kan utgöra grund för obestånd och därmed möjlighet att ansöka om konkurs. Ibland kan en direkt ansökan om konkurs vara ett alternativ. Utifrån det enskilda fallet ger vi en rekommendation om dessa åtgärder bedöms vara aktuella.