Rättsliga åtgärder

Har vi vidtagit rättsliga åtgärder innebär det i första hand att kronofogden respektive tingsrätten fått ansökan om att fastställa fordran i utslag/dom. I andra hand att utslaget/domen lämnats för verkställighet med exempelvis utmätning som följd. Därmed hanteras ärendet av berörd myndighet och det är dit du i första hand vänder dig.

Vi kan avbryta rättsliga åtgärder genom att du betalar fordrat belopp. Vi kan också avbryta rättsliga åtgärder genom en uppgörelse med dig om amorteringsplan eller uppskov med utmätning.