En engagerad inkassobyrå!

 
Betalningskontroll tillhandahåller påminnelseservice, inkassotjänster, långtidsbevakning och affärsjuridiska tjänster. Betalningskontrolls målsättning är att vara ett av branschen mest effektiva inkassobolag med en hög lyckandefrekvens.
 
 
Kontakta gärna oss på info@betalningskontroll.se.

Vill du logga in i ärendehanteringssystem görs detta i menyn genom att klicka på "Logga in".
 
 
Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss.
 

Att ingå avtal med oss är kostnadsfritt och till skillnad från många andra inkassoföretag har vi inga bindningstider eller årskostnader.

På  Betalningskontroll AB är nöjda kunder det viktigaste vi har. I över 20 års tid har vi byggt upp långsiktiga kundrelationer. Vi förstår vikten av att bibehålla goda kundrelationer och vår uppgift är inte bara att se till att våra kunder får betalt, utan också att ge den som fått ett krav en möjlighet att lösa sin situation och betala sin skuld. 
 
Är det värt att lämna in sina obetalda fordringar till ett inkassoföretag?
Svaret är nästan alltid att det är lönsamt att använda sig av ett inkassoföretag såsom Betalningskontroll. Med hjälp av effektiva processer för hantering i modern IT-miljö, en bred ekonomisk och juridisk kompetens i kombination med stora möjligheter till kostnadsersättning behöver nettokostnaden inte bli speciellt hög. Om ni lämnar era fordringar till ett inkassoföretag kan ni ägna er tid åt företagets värdeskapande verksamhet istället för att lägga tid och kraft på att hantera dåliga betalare. Detta leder i sin tur ofta till att kundrelationerna blir bättre.
 
Hur stor är chansen att inkasseringen lyckas?
Faktum är att en fordran som inte är föremål för en tvist förr eller senare blir betald om motparten har en inkomst eller andra tillgångar. De allra flesta betalar frivilligt efter kontakt med oss. Om det inte skulle ske finns en rad rättsliga åtgärder vi kan använda oss av. Om en fordran är föremål för en tvist försöker vi lösa tvisten på frivillig väg. Om parterna inte finner en lösning kan ärendet prövas i domstol. Betalningskontroll är specialister på förenklade tvistemål, ett område där traditionella advokatbyråer sällan är ett alternativ.
 

                                       

Sigillet är utfärdat av Syna AB www.syna.se   

Alla som kan betala, betalar när du anlitar oss.